Можете да прекратите Plus абонамента си, като се свържете с нашия екип за поддръжка. Най-добрият начин да поискате това е чрез чата в нашия магазин или чрез имейл на sales@cubecraft.net

Моля да ни предоставите следната информация:
Minecraft потребителско име
Имейл адреса, който сте използвали при закупуване.
Идентификационния номер на транзакцията (Transaction ID) на покупката.

Идентификационният номер на транзакцията може да бъде от всяко подновяване или първоначалната покупка. Изискваме идентификацията на транзакцията, за да потвърдим самоличността ви.

Когато прекратим абонамента ви, той автоматично изтича и спира да ви таксува, след като приключи текущият активен месец.

Например, ако последното ви подновяване е било на 4-ти, поискате отмяната на 15-ти, рангът ще остане активен до 4-тия ден на следващия месец, в който ден той автоматично изтича и ще бъде премахнат. Няма да бъдете таксувани за друго подновяване.