За да разберем защо вашата игра не работи според очакванията или защо изпитвате „lag“, трябва да получим информация за мрежовия път между вас и сървъра.

Най-простият начин да направите това е стартиране на инструмент, наречен MTR.

На Windows с WinMTR:
Свалете WinMTR от https://sourceforge.net/projects/winmtr/
Кликнете с десен бутон върху WinMTR и цъкнете върху 'Run as Administrator' - Уверете се, че разрешавате тази на програма достъп до интернет във всички защитни стени / антивирусни програми.
Въведете play.cubecraft.net в 'Host' кутията и натиснете върху 'Start'.
Позволете на програмата да изпрати около 100 пакета за изчерпателно тестване, след което щракнете върху „Stop“.
Натиснете върху 'Export as TXT' бутона, запазете го на десктопа си или някъде, където можете да го намерите на вашия компютър.
Изпратете ни файла по имейл, чат или други методи.

На Mac:
Инсталирайте homebrew, можете да намерите инструкции тук: https://brew.sh/
Отворете терминал (Използвайки функцията за търсене в горния десен ъгъл)
Отворете brew install mtr - това ще инсталира mtr софтуера.
Въведете следната команда: sudo /usr/local/sbin/mtr -rwbc 100 play.cubecraft.net
Ще бъдете помолени да въведете паролата си за вашия Mac. Това е нормално.
Изчакайте около 2 минути, за да завърши.
Копирайте резултата и ни го изпратете по имейл, чат или други методи.

На Linux:
Инсталирайте mtr чрез вашия мениджър на пакети.
Изпълнете следната команда, за предпочитане като root: mtr -rwbc 100 play.cubecraft.net
Изчакайте около 2 минути, за да завърши.
Копирайте резултата и ни го изпратете по имейл, чат или други методи.