Vi lagrar data så att CubeCraft kan fungera bra och tillhandahålla de funktioner som du använder.

Du kan se vilken data vi har på dig, begära en kopia av den, eller begära en radering av din personliga data här:

https://www.cubecraft.net/my_data/